START About us News Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego

Przebudowa iLABS - dostawa sprzętu

09.03.2018

W tym tygodniu laboratorium iLABS wyposażone zostało w nowoczesny system detekcji gazów takich gazów jak tlen (O2), tlenek azotu (NO), tlenek węgla (CO) etan (C2H6) oraz metan (CH4). Ma to na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizowanych prac badawczo- rozwojowych. Dostarczono także system filtracji powietrza oraz profesjonalne ławy optyczne wraz z akcesoriami. Jest kolejny eatp realizacji dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

 

Drager 0.5

 

lawy standa 0.5

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-286-przebudowa-ilabs-dostawa-sprzetu