START About us News Wizyta Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

Udział w MSPO 2017

W dniach 5-9 września już po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO 2017 Kielce). Wydarzenie to przyciąga tysiące gości, wśród których znajdują się przedstawiciele ministerstwa obrony oraz resortów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zarówno z kraju jak i zagranicy. Na MSPO prezentowane są przede wszystkim najnowsze produkty oraz technologie znajdujące swoje zastosowanie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Udział w MSPO brała również Wojskowa Akademia Techniczna, która prezentowała swoje najważniejsze osiągnięcia takie jak system automatycznej, biometrycznej odprawy granicznej, laserowy fotoradar, systemy lidarowe zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, technologie detektorów podczerwieni, samolot patrolowy „OSA”, bezzałogowe statki powietrzne czy system magazynowania wodoru.

Na wystawie zaprezentowane zostały również trzy systemy opracowane w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych w ramach projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

  • układ pobierania markerów chorobowych będący interfejsem pomiędzy pacjentem, a wysokoczułym optoelektronicznym sensorem biomarkerów;
  • optoelektroniczny czujnik, który umożliwia wykrywanie tlenku azotu (NO) o stężeniach na poziomie ppb (ang. parts per bilion). Został on zastosowany m.in. w badaniach laboratoryjnych do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz do analizy powietrza wydychanego przez ludzi w celu określenia możliwości wczesnego wykrywania astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy raka płuc;
  • laserowe łącze w otwartej przestrzeni (ang. Free Space Optics -FSO) pracujące w technologii bezprzewodowej komunikacji optycznej, w której do przesyłania danych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem stosuje się emisję i propagację promieniowania optycznego w wolnej przestrzeni.

dr inż. Beata Rutecka

 

 

MPSO 2017 1

 

MPSO 2017 2

MPSO 2017 3

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-251-mspo-2017