Pożegnanie mgr Kamili Iwańskiej-Zbojna

25 września pożegnaliśmy mgr Kamilę Iwańską-Zbojna, odchodzącą na wyższe stanowisko do Instytutu Optoelektroniki. W Zespole Detekcji Sygnałow Optycznych mgr Kamila Iwańska-Zbojna zajmowała się współpracą z instytucjami finansującymi projekty, przygotowywała sprawozdania finansowe oraz analizowała dochody i wydatki w ramach tych projektów.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę w obecności całego Zespołu złożył kierownik ZDSO ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

1 1

2 1

3 1

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-250-pozegnanie-mgr-kamili-iwanskiej-zbojna