START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

  1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
  2. Udukumentowane doświadczenie w pracy naukowej zbieżnej z wykształceniem,
  3. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
  4. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
  5. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
  6. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Kandydat będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 500 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-249-stypendium-doktoranckie-w-ramach-projektu-optoelektroniczna-detekcja-markerow-nowotworowych-w-powietrzu-wydychanym-z-pluc-ludzkich-6