START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Wizyta Noblisty w WAT

     W dniu 9 maja 2017 r. Wojskową Akademię Techniczną odwiedził Profesor Shuji Nakamura, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Podczas wizyty wygłosił wykład pt. “The Invention of High Efficient Blue LED and Future Solid State Lighting”.
 
     Jednym z punktów odwiedzin Prof. Nakamury było także zwiedzenie bazy naukowo-badawczej Instytutu Optoelektroniki, gdzie mógł zapoznać się z prowadzonymi pracami badawczymi. Wiele opracowanych systemów i wdrożonych urządzeń optoelektronicznych wzbudziło uznanie i duże zainteresowanie Profesora. Szczególną uwagę poświęcił systemom, w których zastosowano niebieskie źródła promieniowania. Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych zaprezentował opracowany czujnik NOx, łącze optyczne otwartej przestrzeni a także układ do pobierania próbek oddechu ludzkiego, który służy do analizy markerów chorobowych. 

mgr inż. Sylwester Chojnowski

foto: Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

 1 

 5

2

 

 3

 

4 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-243-dni-otwarte-2018