START About us News Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT 2015

W dniach 1-3 grudnia odbyła się Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje" wiWAT 2015. Koło Naukowe Optoelektroników reprezentowało czworo członków:

  • mgr inż. Małgorzata Panek,
  • mgr inż. Krzysztof Czyż,
  • mgr inż. Michał Gawron,
  • inż. Sylwester Chojnowski.

Wygłaszane podczas konferencji prezentacje były oceniane przez komisję konkursową, której przewodniczył Prorektor ds. Studenckich WAT – dr inż. Stanisław Konatowski.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwójka członków:

  • mgr inż. Krzysztof Czyż za zajęcie III miejsca w kategorii młodych naukowców,
  • inż. Sylwester Chojnowski za zajęcie I miejsca w kategorii studentów.

Podczas konferencji odbyła się także prezentacja potencjału kół naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, podczas której KNO prezentował układ „Sky Trotter" autorstwa inż. Pawła Wesołowskiego i inż. Damiana Sobczaka.

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

Fot. Elżbieta Dąbrowska

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-224-konferencja-mlodych-naukowcow-wiedza-i-innowacje-wiwat-2015