START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Awans mjr dr hab. inż. Jacka Wojtasa

W dniu 2 listopada z rąk rektora gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka akt mianowania na stopień podpułkownika otrzymał kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas. W imieniu Zespołu gratulacje złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!IMG 1036

IMG 1034

IMG 1042

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-222-awans-mjr-dr-hab-inz-jacka-wojtasa