START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

dr inż. Magdalena Garlińska w „Top 500 Innovators”

W maju 2015 r. wyłoniono 180 laureatów czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Wśród nich znalazła się dr inż. Magdalena Garlińska, pracownik Naszego Zespołu, która wyjechała na 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników odbywający się na jednej z najlepszych uczelni świata - University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedziała się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu było także rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwowali także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

Program „Top 500 Innovators” umożliwia jego uczestnikom prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, ukierunkowanych na potrzeby biznesu z założeniem docelowego wprowadzenia produktu na rynek. Do ostatniej czwartej edycji wpłynęły aplikacje od 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz centrów transferu technologii z całej Polski. Pod uwagę w ocenie kandydatów brano takie kryteria, jak m. in. innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.

magda1

magda2

magda3