START About us News Wizyta Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas nowym Kierownikiem Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych

W dniu 1 czerwca 2015r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki przekazał kierownictow Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jackowi Wojtasowi. Dołączamy się do życzeń skierowanych na ręce nowego Kierownika Zespołu i życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku!

J Nominacja

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-208-mjr-dr-hab-inz-jacek-wojtas-nowym-kierownikiem-zespolu-detekcji-sygnalow-optycznych