START About us News Konferencja wiWAT 2013

Stopień doktora nauk technicznych mgr inż. Beaty Zakrzewskiej

W dniu 17 czerwca 2015 decyzją Rady Instytutu Optoelektroniki mgr inż. Beata Zakrzewska uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie pracy naukowej "Optoelektroniczny system do wykrywania par materiałów wybuchowych z układem zatężania i termicznej dekompozycji". Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki z Instytutu Optoelektroniki WAT, promotorem pomocniczym mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas.  Nowo awansowanej Pani Doktor serdeczne gratulacje złożył Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki oraz Kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas.

 

 

 

bea1

bea2