START About us News Wizyta Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

Podwójny sukces

Mamy zaszczyt poinformować o podwójnym sukcesie pracowników Zespolu Detekcji Sygnałów Optycznych.

  W dniu 15.04.2015 decyzją Rady Instytutu Optoelektroniki mjr dr inż. Jacek WOJTAS uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie decyzji Rady CK oraz pozytywnych recenzji osiągnięcia naukowego przedstawionego w formie cyklu publikacji powiązanych tematycznie: „Laserowa spektroskopia absorpcyjna w sensorach do wybranych zastosowań w ochronie środowiska, bezpieczeństwie państwa i w medycynie”. W cyklu tym zaprezentowane zostały badania naukowe z zakresu optoelektronicznych sensorów umożliwiających wykrywanie śladowych ilości różnych związków chemicznych. Badanie te obejmowały opracowanie ultraczułych sensorów oraz ich zastosowanie w monitoringu zanieczyszczeń atmosfery, do wykrywania materiałów wybuchowych oraz do wykrywania biomarekrów chorób w oddechu człowieka.
Również w dniu 15.04.2015 decyzją Rady Instytutu Optoelektroniki mgr inż. Magdalena Garlińska uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie pracy naukowej "Łącze optoelektroniczne z kwantowym laserem kaskadowym". Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki z Instytutu Optoelektroniki WAT, recenzentami Prof. dr hab. Maciej Bugajski z Instytutu Technologii Elektronowej oraz Prof. dr hab. inż. Andrzej Zająz z Politechniki Białostockiej.

 Nowo awansowanym serdeczne gratulacje złożył Kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

 habilitacja 1

habilitacja2

habilitacja1

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-203-podwojny-sukces