START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Prof. Zbigniew Bielecki - przyjęty do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Mamy zaszczyt poinformować, iż z dniem 26 listopada 2016 Kierownik Zespołu Detekcji Sygnałow Optycznych, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Szczegółowe informacje na temat działalności Towarzystwa można znaleźć na oficjalnej stronie https://www.tnw.waw.pl.

 

TNW 1

TNW 2