START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

WiWAT 2014

W dniach 2-4.12.2014 r. odbyła się II Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” - WiWAT 2014. Koło Naukowe Optoelektroników reprezentowało czworo członków. Lista członków Koła Naukowego Optoelektroników zgłoszonych na konferencję wiwat 2014 oraz prezentowane tematy:

  1. mgr inż. Malwina Liszewska - plakat - „Wpływ grubości warstwy srebra na poziom sygnału w powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana”,
  2. mgr inż. Krzysztof Czyż - referat - „Wytwarzanie struktur periodycznych i hierarchicznych metodą bezpośredniej litografii interferencyjnej”,
  3. Dominika Majsterek - referat - „System analizy fazy wydechu dla potrzeb układu do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”,
  4. Anna Zając - referat - ”System sterowania ukladu kondycjonowania dla potrzeb wykrywania biomarkerow w wydychanym powietrzu”

Każdy z uczestników opublikował artykuł w materiałach konferencyjnych.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Chojnowski
Przewodniczący Koła Naukowego Optoelektroników

 

WiWat2014 IMG 2269

WiWat2014 SAM 2087

WiWat2014 AM 2092

WiWat2014 SAM 2109  WiWat2014 SAM 2118

WiWat2014 SAM 2124