START About us News Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

Zasłużeni dla sprawy edukacji

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, które obchodziliśmy 14.10.2014 r., Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski i prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński wręczyli medale, odznaczenia oraz dyplomy wyróżniającym się nauczycielom akademickim, pracownikom zajmującym się dydaktyką i kształceniem studentów, a także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. W gronie odznaczonych i wyróżnionych znaleźli się pracownicy Instytutu Optoelektroniki.

Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe otrzymało w sumie 9 zespołów WAT, w tym zespół z ZDSO w składzie: mjr dr inż. Jacek Wojtas, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk, dr inż. Waldemar Gawron, dr inż. Marcin Wesołowski, mgr inż. Robert Mędrzycki, mgr inż. Beata Rutecka za „Opracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych".

Zabierając głos rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk przypomniał, że Święto Edukacji Narodowej to pamiątka powstania pierwszego w świecie ministerstwa Edukacji Narodowej, co miało miejsce 14 października 1773 roku. "...cieszę się, ze możemy się spotkać tutaj i podziękować naszym naukowcom oraz zespołom naukowo-badawczym. To dzięki, naszym studentom i dzięki państwu oraz państwa zaangażowaniu a także prospołecznemu podejściu do prac badawczych możemy dziś świętować w tym miejscu, za co wszystkim dziękuję...", powiedział rektor.
Uroczystość zakończyła się występem chóru WAT, który pod dyrekcją pani Joanny Korczago wykonał dwa utwory: Laudate – Knuta Nystedta oraz An Irish blessing – Jamesa Moorea.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.

płk Wiesław Grzegorzewski, Ewa Jankiewicz
fot. Grzegorz Rosiński

IMG 7886

IMG 8003

IMG 8007

IMG 7808

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-196-zasluzeni-dla-sprawy-edukacji