START About us News Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

SECON 2014 w ZDSO

26 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się XXXIII Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2014. Konferencja potrwa do 28 marca i jak co roku organizowana jest przez studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki, a w szczególności członków Koła Naukowego Elektroników i Energetyków oraz Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT. Komitetowi Programowemu Konferencji przewodniczy JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest mjr dr. inż. Mirosław Czyżewski.

Konferencja podzielona jest na siedem sesji plenarnych tematycznie związanych z energetyką, elektroniką, kompatybilnością elektromagnetyczną, komputerowym wspomaganiem projektowania i analizą układów elektronicznych, optoelektroniką, systemami radarowymi, radiowymi, telekomunikacyjnymi, informacyjnymi oraz zarządzaniem w telekomunikacji. Podczas sześciu sesji plenarnych i jednej sesji plakatowej autorzy zaprezentują 49 referatów wybranych przez komitet programowy.

Patronat nad Konferencją objęły: Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Oddział Polski Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych AFCEA oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W ramach programu Konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania zaplecza naukowo-dydaktycznego Akademii oraz prezentacji laboratoriów. Jedna z wizyt miała miejsce w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych, gdzie goście mieli możliwośc zapoznania się wyposażeniem i zakresem prowadzonych prac, w szczególności systemu łącza optoelektronicznego na długości fali 10μm pracującego z wykorzystaniem kwantowych laserów kaskadowych oraz optoelektroniczny sensora materiałów wybuchowych.

 

SECON 0004

SECON 0006

SECON 0008

SECON 0012

   fot. Elżbieta Dbrowska

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-192-secon-2014-w-zdso