START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

SECON 2014 w ZDSO

26 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się XXXIII Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2014. Konferencja potrwa do 28 marca i jak co roku organizowana jest przez studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki, a w szczególności członków Koła Naukowego Elektroników i Energetyków oraz Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT. Komitetowi Programowemu Konferencji przewodniczy JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest mjr dr. inż. Mirosław Czyżewski.

Konferencja podzielona jest na siedem sesji plenarnych tematycznie związanych z energetyką, elektroniką, kompatybilnością elektromagnetyczną, komputerowym wspomaganiem projektowania i analizą układów elektronicznych, optoelektroniką, systemami radarowymi, radiowymi, telekomunikacyjnymi, informacyjnymi oraz zarządzaniem w telekomunikacji. Podczas sześciu sesji plenarnych i jednej sesji plakatowej autorzy zaprezentują 49 referatów wybranych przez komitet programowy.

Patronat nad Konferencją objęły: Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Oddział Polski Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych AFCEA oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W ramach programu Konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania zaplecza naukowo-dydaktycznego Akademii oraz prezentacji laboratoriów. Jedna z wizyt miała miejsce w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych, gdzie goście mieli możliwośc zapoznania się wyposażeniem i zakresem prowadzonych prac, w szczególności systemu łącza optoelektronicznego na długości fali 10μm pracującego z wykorzystaniem kwantowych laserów kaskadowych oraz optoelektroniczny sensora materiałów wybuchowych.

 

SECON 0004

SECON 0006

SECON 0008

SECON 0012

   fot. Elżbieta Dbrowska