Zakończenie praktyk zawodowych w ZDSO

W dniu 26 września 2014r. miało miejsce uroczyste zakończenie zawodowych praktyk studenckich kierunku "Inżynieria Bezpieczeństwa" Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Praktyki odbywały się w dniach od 01 do 26 września, w których uczestniczyły Panie:

  • Aleksandra Dąbrowska
  • Anna Zając
  • Daria Kowalak
  • Dominika Majsterek
  • Kamila Kołodziejczyk
  • Patrycja Krakowiak
  • Paulina Kosińska
  • Sylwia Spadło

Studenci wykazali duża inicjatywę w rozwiązywaniu bieżących zagadnień wynikających z pracy Laboratorium. Mimo szerokiego zakresu prac i interdyscyplinarnej tematyki, Studenci wykazali sie dużą samodzielnością oraz umiejętnością pracy zespołowej. Mamy nadzieję, iz zdobyte w laboratorium doświadeczenie oraz nowe umiejętności zawodowe zaowocują w przyszłości a pozyskana wiedza okaże sie przydatna w dalszej nauce!

Prakyki zakończyły się spotkaniem podsumowującym oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

parktyki 1

parktyki 2

parktyki 3

parktyki

praktyki all

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-191-zakonczenie-praktyk-zawodowych-w-zdso