START About us News Patronat dla Kraśnika

Patronat dla Kraśnika

642253 9 stycznia 2014 roku podpisany został list intencyjny o współpracy między Wojskową  Akademią Techniczną a Powiatem Kraśnickim. Sygnatariuszami listu byli: rektor - komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  wicestarosta kraśnicki – dr Jarosław  Czerw oraz reprezentujący Zespół Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku: dyrektor - mgr Krzysztof Staruch i wicedyrektor - mgr  Ryszard Piórkowski. Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań  na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki. ”Jesteśmy zaszczyceni, że  możemy tu dzisiaj  gościć i wierzymy, że nawiązana  współpraca przyniesie obopólne korzyści”- powiedział dr Jarosław Czerw.

Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do: objęcia patronatem naukowym Zespołu Szkół  nr 2 w Kraśniku; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową ZS nr 2; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Powiat Kraśnicki z kolei zobowiązał się do: tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania znajdujących się na jego terenie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wojskową Akademią Techniczną; umieszczenia w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz wydawanych publikacjach informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Akademię.

Zespół Szkół nr 2 zadeklarował: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku i WAT.

W trakcie pobytu w Akademii goście zapoznali się z historią i osiągnięciami uczelni a także zwiedzili laboratoria Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia obszernego reportażu z wizyty:

Grażyna Palczak

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-190-patronat-dla-krasnika