START About us News Konferencja wiWAT 2013

Konkurs Rektora na najlepszą studencką

W konkursie Rektora na najlepszą studencką poza programową pracę naukową wyróżniono 3 studentów z Koła Naukowego Optoelektroników. Byli nimi Arkadiusz Tkacz i Sylwester Chojnowski za prace "Zautomatyzowany system wykrywania zanieczyszczeń" pod opieką mjr dr inż. Jacka Wojtasa oraz oraz Helena Krzysiak za pracę „Stanowisko do badań laserów kaskadowych” pod opieką ppłk. dr inż. Janusza Mikołajczyka.

wat 46  wat 43   dyplom sylw