START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

ZDSO na Pikniku Naukowym

Nauka, ale i świetna zabawa tworzy każdego roku tę imprezę. Nie inaczej było na 17. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który w sobotę 15 czerwca br.  odbył się tym razem w zupełnie nowym miejscu, a mianowicie na błoniach wokół i na Stadionie Narodowym. A uczestnicy chodzili od namiotu do namiotu i podziwiali. Także podobnie jak w latach ubiegłych, na tym największym plenerowym happeningu naukowym w Europie, najciekawsze osiągnięcia zaprezentowane zostały przez Wojskową Akademię Techniczną. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego było życie i wszystko co z nim związane.

Patrzę na to, co się dzieje, i nie widziałem dotąd takich tłumów. Myślę, że w tym roku będzie więcej. Stadion Narodowy ma swoją magię - ocenił jeden z pomysłodawców Pikniku i dyrektor Centrum Nauki Kopernik (CNK) Robert Firmhofer. Na stanowisku Wydziału Elektroniki prezentowany był demonstrator multibiometrycznego systemu identyfikacji. Zademonstrowane zostały praktycznie możliwości identyfikacji osób na podstawie osobniczych cech takich  jak:  odcisk palca, obraz twarzy, głosu itp. Widzowie mieli możliwość dodania się do bazy multibiometrycznej i sprawdzenia poprawności działania algorytmów identyfikacji. Uciechy było co niemiara.   W namiocie Instytutu Optoelektroniki największym zainteresowaniem cieszyła się kamera termowizyjna i obserwacja na dużym ekranie termogramów zawierających informacje o rozkładzie temperatury. Prezentowano także termogramy obiektów i zjawisk w energetyce, budownictwie, nauce i przemyśle.

Nie brakowało też chętnych do obejrzenia trójwymiarowych obrazów uzyskiwanych z kamery TOF. Wszyscy zastanawiali się – czasami nawet głośno – jak powstaje taki obraz. Nasi naukowcy tłumaczyli, że obraz  uzyskiwany jest przez opromieniowanie obiektu falą elektromagnetyczną o częstotliwości leżącej w paśmie podczerwieni (800 nm) zaś trójwymiarowy obraz uzyskiwany jest w wyniku analizy fazowej fal odbitych od obiektu. Dla naukowców to cała tajemnica, jednak….nie dla wszystkich do końca zrozumiała. Patrzyli i niedowierzali, a odchodząc mówili, że trzeba się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że urządzenie poza zastosowaniami militarnymi staje się coraz bardziej popularne w przemyśle rozrywkowym i mediach. Ogółem WAT prezentowany był w 9 różnych pokazach, głównie przez pracowników Instytutu Optoelektroniki i Wydziału Elektroniki.

640421 640431 640411 

Jerzy Markowski
foto: Alicja Karwowska

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-174-zdso-na-pikniku-naukowym