START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Stypendia od Marszałka

W ramach II edycji projektu "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendium dla doktorantów" przyznano 128 stypendiów, w tym 3 doktorantom Wojskowej Akademii Technicznej. Wsród wyróżnionych znalazły się doktorantki Wydziału Nowych Technologii i Chemii: mgr inż. Beata Rutecka oraz mgr inż. Magdalena Garlińska. Obie realizują prace badawcze w kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki WAT.

marszalek

Pełen tekst artykułu dostępny tutaj.