START About us News iLABS: instalacja systemu dystrybucji gazu na stanowiska badawcze

Aktualności

OFERTA PARCY / JOB OFFER

14.03.2019

Inżynier (technik) elektronik
Zatrudnimy na pełny etat inżyniera elektronika lub technika elektronika z podstawową wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym.
Osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem układów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów.
Możliwość zatrudnienia na pełny etat oraz umów dodatkowych.
Zgłoszenia zawierające CV z opisem doświadczenia proszę nadsyłać na adres jacek.wojtas@wat.edu.pl. W tytule proszę wpisać: ZDSO-b.70-Technik.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
 
Engineer (technician) in electronics
Position: Technician
Department: Institute of Optoelectronics
Location: Poland, Warsaw
Forward candidate applications to email: jacek.wojtas@wat.edu.pl
Fields of expertise: Electronic Engineering, General Engineering, Industrial Engineering
Job Description:
Engineer / technician in electronics with the basic knowledge and practical experience. The person will be responsible for performing work related to the maintenance of laboartoratory exercises for students. Possibility of full-time employment and additional contracts.
Reference number: Engineer / technician in electronics / ZDSO-b.70-Technik

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Otwarcie przewodu doktorskiego mjr. Artura Prokopiuka

13.03.2019

W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej do analizatorów powietrza wydychanego przez człowieka”, które jest związane z wszczęciem przewodu doktorskiego przez Kierownika naszego laboratorium mjr. Artura Prokopiuka. Przedstawione wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem i uzananiem adytorium. Na najbliższej Radzie IOE odbędzie się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów :)!

ZDSO

mjrA.P 13.03.2019

Boże Narodzenie 2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składam Państwu najserdeczniejsze życzenia,

wielu radosnych doznań

oraz miłego świętowania w gronie najbliższych.

Niech radość i pokój tych Świąt,

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2019 Rok.

Wraz ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami

składam serdeczne podziękowania

za dotychczasową współpracę.

Kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych
Jacek Wojtas

BożeNarodzenie2018

 

iLABS - dostawa wyposażenia pomocniczego

28.12.2018

W tym tygodniu w laboratorium iLABS zakończono prace związane z instalacją wyposażenenia pomocniczego zrealizowane w ramach dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Dostarczono i zamontowano laboratoryjne wysposażenie pracowni laboratorium: szafy, biurka, krzesła, stoły oraz kontenery.

Wyp.pomocnicze.meble1

Wyp.pomocnicze.meble2

 

Wyp.pomocnicze.meble3

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news