START Education Consultations PL ZDSO Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych