START Education Consultations PL ZDSO Małgorzata Chojnowska

Małgorzata Chojnowska

 

 CV | Kontakt | Zdjęcia

 mgr inż. Małgorzata Chojnowska

mpanek

Ukończyła studia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2015 roku. Jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika w specjalności automatyka i sterowanie oraz magisterskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy optoelektroniczne. W czasie studiów odbyła praktyki w firmach tj. Mitsubishi Electric B.V. oraz VIGO System S.A.


W 2015 roku rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Optoelektroniki WAT. Od października 2015 roku kontynuuje naukę na studiach III-go stopnia w Instytucie Optoelektroniki WAT. w 2017 roku była kierownikiem projektu RMN "Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni".


Zajmuje się tematyką związaną z badaniem parametrów detektorów, przetwarzaniem sygnału, a także laserową spektroskopią absorpcyjną.