START Education PL ZDSO LasBITer - Publikacje

LasBITer - Publikacje

 Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni lasbiter logo

 

 O Projekcie | Aktualności | Materiały | Kronika | PublikacjeKontakt

2017

PUBLIKACJE

 1. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Bugajski, J. Piotrowski, J. Wojtas, W. Gawron, D. Szabra, A. Prokopiuk, Metrology and Measurement Systems, Analysis of free-space optics development.    Vol. 24 (2017), No. 4, pp. 653–674, https://doi.org/10.1515
 2. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, B. Rutecka, D. Szabra, A. Prokopiuk., ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Analiza rozwoju systemów bezprzewodowej łączności optycznej.    1(7), 5–9. https://doi.org/10.15199/13.2017.7.1
 3. Mikołajczyk, J., Szabra, D., Matyszkiel, R., & Grochowina, B., Przegląd Telekomunikacyjny, Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej.    8–9,  https://doi.org/10.15199/59.2017.8-9.71
 4. Pierscinski, K., Mikołajczyk, J., Szabra, D., Pierścińska, D., Gutowski, P., Bielecki, Z., & Bugajski, M., Processing of SPIE, Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III    Analysis of InP-based QCLs designed for application in optical transmitter of free-space optics. Vol. 10437, p. 104370A).
 5. Mikołajczyk, J., Gawron, W., Kalinowski, P., Fimiarz, M., & Wojtas, J., Processing of SPIE , Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III    Detection modules for FSO receiver operating in the wavelength range of 8-12 µm., p. 7. SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2278561
 6. Martyniuk, P., Gawron, W., Mikołajczyk, J., Martyniuk, P., & Gawron, W.     Processing of SPIE, Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III, The development of the room temperature LWIR HgCdTe detectors for free space optics communication systems.    https://doi.org/10.1117/12.2278628
 7.  Panek, M., Chojnowski, S., Mikołajczyk, J., Wojtas, J., Przegląd Elektrotechniczny, Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 10/2017, s. 87-90, https://doi.org/10.15199/48.2017.10.2

INNE

 1. Sympozjum "Fotowoltaika i Transparentna Elektronika: Perspektywy Rozwoju, Świeradów Zdrój; Polska, „ Analiza stanu obecnego i rozwój bezprzewodowej łączności optycznej”, Zbigniew BIELECKI (referat)
 2. Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, Polska, „Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego”, Małgorzata PANEK (poster)
 3. Ekomilitaris, Zakopane, Polska, „Systemy łączności laserowej”, Zbigniew BIELECKI, (referat)
 4. KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI, Warszawa, Polska, „ Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej”, Robert MATYSZKIEL (referat)
 5. Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, Polska, „Analiza wpływu wybranych zjawisk atmosferycznych na parametry laserowych łączy otwartej przestrzeni”, Mirosław NOWAKOWSKI, (poster)
 6. Security + Defence and Remote Sensing, SPIE, Warszawa, Polska, „Detection modules for FSO receivers operating in the wavelength range of 8-12 μm”, Janusz MIKOŁAJCZYK, (referat)
 7. Security + Defence and Remote Sensing, SPIE, Warszawa, Polska, „The development of HgCdTe detectors for free space optics”, Piotr Martyniuk, (poster)
 8. Security + Defence and Remote Sensing, SPIE, Warszawa, Polska, „Analysis of InP-based QCLs designed for application in optical transmitter of free-space optics”, Kamil PIERSCIŃSKI (referat)