START

Robert Mędrzycki

 

 CVKontaktPublikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 mgr inż. Robert Mędrzycki

RobertMedrzycki-2-largeUkończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2009 roku.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki.

Od 2010r. pracuje Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Zajmuje się tematyką dotyczącą sensorów umożliwiających wykrywanie niebezpiecznych gazów oraz materiałów wybuchowych.