START

Beata Rutecka

 

 CV | KontaktPublikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

dr inż. Beata Rutecka

 

BeataRutecka-2-largeUkończyła studia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2008 roku. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w specjalności optoelektronika na Wydziale Elektroniki.

W 2008 roku rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Optoelektroniki WAT. 

W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Optoelektroniczny system do wykrywania par materiałów wybuchowych z układem zatężania i termicznej dekompozycji”.

Zajmuje się tematyką związaną z optoelektronicznymi sensorami niebezpiecznych gazów i par materiałów wybuchowych.