START

Dariusz Szabra

 

 CV | Kontakt | Publikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

Ppłk dr inż. Dariusz Szabra

Dariusz-Szabra1W 1995 roku ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w specjalności optoelektronika na Wydziale Elektroniki WAT.

Po zakończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Technicznym Uzbrojenia oraz w 10 Batalionie Desantowo-Szturmowym.

Obszar działalności zawodowej obejmował prace naukowe i konstrukcyjne związane z zastosowaniem termowizji w aplikacjach militarnych, opracowaniem samonaprowadzającej się amunicji na promieniowanie termiczne celów, badaniem sprzętu wojskowego i amunicji oraz opracowaniem systemów optoelektronicznych dla nowoczesnych trenażerów wojskowych i systemów rozpoznania pola walki.

W 2006 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Analiza i optymalizacja głowicy samonaprowadzania rotujących pocisków amunicji inteligentnej” na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Praca ta była podsumowaniem dorobku naukowego w zakresie określenia możliwości opracowania optymalizowanego pod względem długość fali i geometrii mozaikowego niechłodzonego detektora HgCdTe umożliwiającego naprowadzanie rotującego pocisku na cele pancerne.

W 2010 roku rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze i konstrukcyjne zdobył liczne wyróżnienia i nagrody.

Jest specjalistą w dziedzinie termowizji, detekcji sygnałów optycznych i systemów optoelektronicznych.

Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz patenty i wzory użytkowe.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-84-dariusz-szabra