START

Jacek Wojtas

 

English version | Photos

 

ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas

Wojtas2

W 2002 roku ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej z pierwszą lokatą, za co otrzymał wyróżnienie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Optoelektroniki WAT w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych. W 2007 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zwiększenie czułości czujnika NO2 działającego w oparciu o metodę CEAS”. Praca doktorska była podsumowaniem dorobku naukowego w zakresie detekcji śladowych stężeń gazów metodami optoelektronicznymi oraz zaawansowanych metod detekcji sygnałów optycznych. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie dorobku naukowego i rozprawy "Zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w ochronie środowiska, bezpieczeństwie państwa i w medycynie”.

Jest specjalistą w zakresie optoelektronicznych sensorów umożliwiających wykrywanie śladowych ilości różnych lotnych związków chemicznych. Prowadzi badania ukierunkowane na praktyczne zastosowanie sensorów w monitoringu zanieczyszczeń środowiska naturalnego, w przemyśle, do wspomagania diagnostyki medycznej oraz do systemów bezpieczeństwa. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 230 publikacji, w tym ponad 100 zagranicznych oraz 3 zgłoszenia patentowe. Wygłosił 31 referatów i wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykonał 44 różnego rodzaju recenzji i opinii (artykułów, wniosków i projektów, prac w konkursach). Był kierownikiem w czterech projektach finansowanych z NCBIR, a w 16 brał udział jako wykonawca. Aktualnie bierze udział w 5 projektach, kieruje 3 projektami na infrastrukturę oraz 2 naukowo-badawczymi, w tym jednym finansowanym przez NATO w ramach Science for Peace and Security Programme.

Jako doświadczony i ceniony nauczyciel akademicki uzyskał tytuł zasłużonego nauczyciela akademickiego WAT. Był promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej oraz kierownikiem 14 prac dyplomowych. Brał udział w budowie i uruchomieniu nowych laboratoriów w Instytucie Optoelektroniki, w tym dwóch laboratoriów dydaktycznych oraz laboratorium do badań naukowych. Ppłk Jacek Wojtas jest założycielem Koła Naukowego Optoelektroników (2013 r.). Od czerwca 2015 roku kieruje Zespołem Detekcji Sygnałów Optycznych. W 2016 roku w wyniku wyborów ogólnopolskich został powołany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, a w 2017 roku został powołany przez Ministra Rozwoju do Rady Metrologii. Za osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne był wielokrotnie wyróżniany, m.in. otrzymał nagrody Ministra Obrony Narodowej: II stopnia w 2008 r. oraz I stopnia w 2016 r., nagrody Rektora (2011, 2012, 2014), nagrody Dyrektora (2012, 2013), pierwsze miejsce wraz z zespołem w konkursie „Produkt OPTON 2012”, złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2015), tytuł „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” (2016).

Informacje w bazie PBN: PBN ID: 1103192

Informacje w bazie ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4350-0729

Informacje w bazie SCOPUS: Author ID: 12241107000

Informacje w bazie Web of Science >>>

Profil w ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Wojtas

 

Adres: Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
e-mail: jacek.wojtas@wat.edu.pl
tel. +48 261 837943

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-83-jacek-wojtas