START

Janusz Mikołajczyk

 

 CV | Kontakt | Publikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

Ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk

 

JanuszMikolajczyk-3-largeJanusz Mikołajczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki WAT, specjalność urządzenia optoelektroniczne. W ramach indywidualnego toku studiów zajmował się systemami informacyjno-pomiarowymi. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Zakładzie Miernictwa Elektronicznego na Wydziale Elektroniki WAT w 2000 r. Jego pierwsze prace naukowe dotyczyły systemów sterowania, układów akwizycji i przetwarzania sygnałów. Jednocześnie brał udział w projektach, z dziedziny optoelektroniki, dotyczących m.in. budowy skanera służącego do obserwacji obiektów termalnych, niskoszumowych układów detekcyjnych, źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową na potrzeby nanolitografii i metrologii. Efektem tych prac było otrzymanie zespołowego wyróżnienia i dyplomu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doktor Janusz Mikołajczyk odbył staże naukowe w Instytucie Optyki Nieliniowej im. Maxa Borna w Berlinie oraz w Instytucie Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Od 2003r. pracuje w Zakładzie Systemów Optoelektronicznych Instytutu Optoelektroniki WAT. Prowadzi prace naukowe z zakresu zaawansowanych metod detekcji sygnałów optycznych i ich zastosowania m.in. w ochronie obiektów, telekomunikacji, do wykrywania obiektów termicznych, detekcji materiałów wybuchowych i skażeń, diagnostyce źródeł i detektorów promieniowania. Podsumowaniem tych prac była obroniona w 2006 r. rozprawa doktorska pt. ”System do pomiaru energii impulsów promieniowania skrajnego nadfioletu o długości fali 13,5 nm emitowanego ze źródła laserowo-plazmowego”. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dotyczące wzorcowych źródeł sygnałów, sensorów optycznych, podstaw optoelektroniki, detekcji sygnałów optycznych oraz metrologii. Kierował kilkoma pracami końcowymi i dyplomowymi. Był wyróżniany przez Dziekana Wydziału Elektroniki oraz Rektora WAT.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-82-janusz-mikolajczyk