START

Bartosz Jeżewski

 

CV | Kontakt | Zdjęcia

inż. Bartosz Jeżewski

Bartosz Jeewski 2016

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w 2016 roku.Tytuł zawodowy inżyniera uzyskał w specjalności Optoelektronika na kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Fizyki. 

Od 2016r. pracuje w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych w Instytucie Optoelektroniki WAT. 

Zajmuje się tematyką związaną z projektowaniem i montażem układów optoelektronicznych.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-232-bartosz-jezewski