START

Sylwester Chojnowski

 

 CV Kontakt Zdjęcia

 mgr inż. Sylwester Chojnowski

Chojnowski 2016

Ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2016 roku. Jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Chemia w specjalności materiały wybuchowe i pirotechnika oraz magisterskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy optoelektroniczne.

W czasie studiów odbył praktyki w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych i Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

W 2016 roku rozpoczął pracę naukową w Instytucie Optoelektroniki WAT. Od 2016 roku kontynuuje naukę na studiach III-go stopnia w Instytucie Optoelektroniki WAT.
Zajmuje się tematyką związaną z zastosowaniem optoelektronicznych sensorów w badaniach substancji lotnych.