START

Robert Mędrzycki - Publikacje

 

 CVKontaktPublikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

2013

Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

Zbigniew BIELECKI, Jacek WOJTAS, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Artur PROKOPIUK, Magdalena GARLIŃSKA, Elektronika 7/2013

Nitrogen Oxides Optoelectronic Sensors Operating in Infrared Range of Wavelengths
Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 124 (2013)

 

2012

Bramka bezpieczeństwa z optoelektronicznym czujnikiem NO2
Janusz Wawer, Zbigniew Bielecki, Janusz Mikołajczyk, Jacek Wojtas, Robert Mędrzycki, Mirosław Nowakowski ; 2012 ; Pomiary, Automatyka, Kontrola ; sensory materiałów wybuchowych


Cavity ring down spectroscopy: detection of trace amounts of substance
STACEWICZ Tadeusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2012 ; Opto-Elektron. Rev. ; trace matter detection, absorption spectroscopy, laser spectroscopy

NO&N2O detection employing cavity enhanced technique
WOJTAS Jacek, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, BIELECKI Zbigniew ; 2012 ; SPIE ; CEAS sensor, NO&N2O sensor

NO2 and NO detection with CEAS method
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2012 ; PIERS ; CEAS sensors, laser spectroscopy, gas sensors

Transmitter for free space optics with integrated driver
Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Magdalena GUTOWSKA, Mirosław NOWAKOWSKI, Dariusz SZABRA, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Zbigniew BIELECKI ; 2012 ; Proc. SPIE ; Free space optics, laser communications, quantum cascade lasers

Zastosowanie fotodiod i laserów w sensorach gazów
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, WAWER Janusz, PISZCZEK Marek, MĘDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2012 ; FTE- PR 2012 ; Sensory NO2, sensory par materiałów wybuchowych

 

2011

Application of quantum cascade lasers in nitric oxide and nitrous oxide detection
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; optical sensors, CRDS, CEAS


Appling CEAS methods to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MEDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalinska (Mat. X KKE) ; CEAS, N2O, NO, NO2 detection, optical sensor (abstrakt)2010

Projekt sensora par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, RUTECKA Beata, MĘDRZYCKI Robert, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam ; 2010 ; Przeglad Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-159-robert-medrzycki-publikacje