START

Mirosław Nowakowski - publikacje

 

 CV | Kontakt | Publikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

2014

Kwantowe lasery kaskadowe w systemach łączności bezprzewodowej
J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, M. NOWAKOWSKI, Z. BIELECKI, K. PIERŚCIŃSKI, D. PIERŚCIŃSKA, M. Bugajski, XIII KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI (2014)

   

2013

Układy sterowania laserami kaskadowymi
Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 89 NR 10/2013

 

Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

Zbigniew BIELECKI, Jacek WOJTAS, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Artur PROKOPIUK, Magdalena GARLIŃSKA, Elektronika 7/2013

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych
Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 89 NR 9/2013

 

2012

Bramka bezpieczeństwa z optoelektronicznym czujnikiem NO2
Janusz Wawer, Zbigniew Bielecki, Janusz Mikołajczyk, Jacek Wojtas, Robert Mędrzycki, Mirosław Nowakowski ; 2012 ; Pomiary, Automatyka, Kontrola ; sensory materiałów wybuchowych


Cavity ring down spectroscopy: detection of trace amounts of substance
STACEWICZ Tadeusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2012 ; Opto-Elektron. Rev. ; trace matter detection, absorption spectroscopy, laser spectroscopy


NO&N2O detection employing cavity enhanced technique
WOJTAS Jacek, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, BIELECKI Zbigniew ; 2012 ; SPIE ; CEAS sensor, NO&N2O sensor


Transmitter for free space optics with integrated driver
Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Magdalena GUTOWSKA, Mirosław NOWAKOWSKI, Dariusz SZABRA, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Zbigniew BIELECKI ; 2012 ; Proc. SPIE ; Free space optics, laser communications, quantum cascade lasers


Ultrasensitive laser spectroscopy for breath analysis
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław ; 2012 ; Opto-Electron. Rev. ; trace matter detection, breath analysis, diseases biomarkers

 

2011


Appling CEAS methods to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MEDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalinska (Mat. X KKE) ; CEAS, N2O, NO, NO2 detection, optical sensor (abstrakt)


Badania właściwości kwantowych laserów kaskadowych dla systemu łaczności optycznej
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalińska (Mat. X KKE). ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa (abstrakt)


Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-12 mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa


Investigation of quantum cascade laser for free space optics operating at the wavelength range of 8-12mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, GUTOWSKA Magdalena, SZABRA Dariusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; free-space optics, transmitter and receiver of optical radiation2010

Application of an optical parametric generator to cavity enhanced experiment
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław ; 2010 ; Proc. SPIE ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


Badania detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X
MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów


Free space optics second generation wersus shorter wavelengths
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Proc. PIERS ; Łącze FSO, Lasery QCL, nadajniki laserowe


Investigation of detector responsivity in the "water window" wavelength range
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; detection in 2-4 nm wavelength


Investigation of free space optical detection module operating at the wavelength range of 8-12 mikrometers
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, PALIWODA Ryszard, PĘDZIŃSKA Magdalena, PAWLUCZYK Jarosław, GAWRON Waldemar ; 2010 ; Acta Phys. Polonica A ; infrared detectors, detection of optical radiation, low noise preamplifier, direct detection<ABSTRAKT>


Multi-spectral optoelectronic sensor emploing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, CUDZIŁO Stanisław, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał  ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, zatężacze, spektroskopia absorpcyjna

 

2009

An ultrasensitive NOx optoelectronic sensor
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; CEAS technique, optoelectronic sensor, NOx sensor

Cavity enhanced absorption spectroscopy sensor
NOWAKOWSKI Mirosław, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2009 ; Acta Phys. Polonica A ; CEAS sensor, NOx detection (abstrakt)

 

Łącze optyczne w otwartej przestrzeni z laserem QCL
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek ; 2009 ; WIT Press, Rozdział w monografii ; QCL laser, free space optics-FSO


Optoelektroniczny czujnik NO2
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2009 ; Biuletyn WAT ; Czujniki NO2, CEAS


System for calibration of EUV detection
MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; EUV detection system,

 

2008

Free-space optics second generation
BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek ; 2008 ; Proc. SPIE ; Free space optics, quantum cascade laser (abstrakt)


Second generation FSO for communication systems
MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, WOJTAS Jacek ; 2008 ; IRS2 Conference 2008 Proc. ; Free space optics, quantum cascade laser

 

2007


Designing second generation system for free-space optical communication
BIELECKI Zbigniew, BRUDNOWSKI Miroslaw, HOLEJKO Krzysztof, MIKOLAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Miroslaw, PAWLUCZYK Jaroslaw, PIOTROWSKI Jozef ; 2007 ; IMAPS ; free-space optics, transmitter and receiver of optical radiation (abstrakt)


NO2 monitoring setup applying cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, STACEWICZ Tadeusz, BIELECKI Zbigniew, CZYZEWSKI Adam, NOWAKOWSKI Miroslaw ; 2007 ; The Int. Conf. on Optoelectronics ; optical sensors, CRDS, CEAS (abstrakt)

 

2005

Investigations of a laser radiation energy meter with a photoacoustic converter
BIELECKI Zbigniew, JACH Karol, NOWAKOWSKI Miroslaw ; 2005 ; Opto-Electron. Rev. ; photoacoustic converters, meters of laser radiation energy (abstrakt)


 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-130-miroslaw-nowakowski-publikacje