Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Optoelektroniczny sensor lotnych markerów chorobowych

W ramach niniejszego projektu mamy zamiar podjąć się zbudowania laboratoryjnej wersji optoelektronicznego sensora do wykrywania lotnych markerów chorobowych. Detekcja będzie oparta na pomiarze absorpcji światła na długościach fal charakterystycznych dla poszukiwanych związków. Jak wynika ze wstępnych badań literaturowych, oczekiwane współczynniki absorpcji są niewielkie; znacznie mniejsze od 10-4 cm-1. Zastosowane więc zostaną ultraczułe techniki spektroskopii laserowej służące do pomiaru słabych absorpcji światła. Są to: spektroskopia w komórkach wieloprzejściowych (SWP), spektroskopia strat we wnęce optycznej (SSWO, znana też jako Cavity Ring Down Spectroscopy - CRDS) oraz spektroskopia optoakustyczna (SOA). Charakteryzują się one różnymi czułościami i nawzajem się uzupełniają. Widma absorpcyjne markerów leżą zazwyczaj w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni, choć niektóre mają pasma w zakresie widzialnym i bliskiego UV. Widma te często składają się z ostrych pików, co powoduje, że skuteczny pomiar absorpcji wymaga dostrojenia długości fali źródła do linii absorpcyjnych z dokładnością 10-5 do 10-6. Precyzję taką można osiągnąć w jednodomowych przestrajalnych laserach diodowych, albo laserach typu quantum cascade (QCL), które ostatnio pojawiły się na rynku. Podstawowym źródłami promieniowania w naszych laboratoryjnych badaniach będą przestrajalne optyczne generatory parametryczne: jeden znajdujący się w pracowniach IOE WAT (zakresy: 1.55 – 2.02 μm, 2.25 - 3.35 μm i 3.351 - 16 μm) i drugi (na zakresy komplementarne), który jest tam obecnie w celu tych badań sprowadzany. Mamy zamiar wykorzystać także istniejące w naszych laboratoriach lasery diodowe oraz QCL. Pomiar gazów z czułością ppb wymaga zastosowania odpowiednio czułego fotodetektora. W zakresie UV – VIS do bliskiej podczerwieni wykorzystane zostaną fotodiody lawinowe i fotopowielacze (wraz z licznikami fotonów). W tym też celu sprowadzany jest do pracowni IFD UW, fotopowielacz na zakres do 1,7 μm. Dla dalszego zakresu podczerwieni użyte zostaną, posiadane przez IOE WAT, fotodetektory, z firmy Vigo System S.A, o czułości bliskiej BLIP.

 

 


 

Contact us

Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych
Instytut Optoelektroniki
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

BUDYNEK NR 100 piętro II
Sekretariat pokój 215/3

zdso@wat.edu.pl

tel.: (+48) 261 839 994
fax: (+48) 22 666 89 50

car

52°15'13''N, 20°53'59''E (52.253660N, 20.899835E)
mapy.google.pl -> ZDSO (szukaj)

 

 

ioe

Instytut Optoelektroniki

 wat

Wojskowa Akademia Techniczna

News


mianowanie-ppor-krzysztofa-achtenberga-na-wyzszy-stopien-wojskowy-2W dniu 9 listopada 2019 odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.... więcej

oferta-parcy-job-offer14.03.2019 Inżynier (technik) elektronik Zatrudnimy na pełny etat inżyniera elektronika lub technika elektronika z podstawową wiedzą oraz doświadczeniem... więcej

otwarcie-przewodu-doktorskiego-mjr-artura-prokopiuka13.03.2019 W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej... więcej

nagroda-rektora-wat-dla-pracownikow-zdso-za-osiagniecia-organizacyjne14.10.2019 14 października w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.... więcej

ilabs-dostawa-wyposazenia-pomocniczego28.12.2018 W tym tygodniu w laboratorium iLABS zakończono prace związane z instalacją wyposażenenia pomocniczego zrealizowane w ramach dotacji celowej na... więcej