START Research (2) Projekty PL ZDSO Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni

Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni

Wymiernym efektem projektu będzie opracowanie narzędzi, które umożliwią rozszerzenia zakresu badań prowadzonych w obszarze charakteryzacji detektorów promieniowania podczerwonego. Opracowane stanowiska i wyniki badań mogą być podstawą do wystąpienia z wnioskiem do NCN o finansowanie projektu badawczego związanego z doktoratem. Udokumentowanym rezultatem projektu będzie natomiast sprawozdanie obejmujące opis wykorzystanych metod, zaimplementowanych procedur oraz stanowisk. Elementy tego sprawozdania zostaną wykorzystane przy redagowania rozprawy doktorskiej.

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-badania-3-projekty-80-pl-zdso-265-rmn-panek