Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych

Projekt pk. „Sensormed” był realizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Optoelektroniki WAT (lider), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i firma VIGO System S.A. W ramach tego projektu opracowano nowatorskie laboratoryjne sensory, w których zastosowano laserową spektroskopię absorpcyjną do wykrywania biomarkerów astmy, anginy, chorób żołądka oraz podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi (m.in. zespół Gilberta, zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zespół Criglera-Najjara). System ten składa się z pięciu bloków funkcjonalnych:

  • układu pobierania próbek (UPP)
  • układu kondycjonowania (UK)
  • czujnika CEAS (ang. Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy),
  • dwuwidmowego czujnika MUPASS (ang. MUltiPass Absorption Spectroscopy System)
  • układu przetwarzania sygnałów (UPS).

Układ UPP służy do pobrania od pacjenta próbki wydychanego powietrza z górnych i z dolnych dróg oddechowych. Opracowany układ, zgodnie z normami ATS/ERS może pracować w trybie „on-line” lub „off-line”. Układ kondycjonowania odpowiada za usunięcie wilgoci z badanej próbki (do 3% wilgotności względnej) oraz wytworzenie podciśnienia (do ok. 0,1 atm) w komorze pomiarowej czujnika. Zapewnia też prędkość przepływu powietrza zgodnie z normami ATS/ERS.
Czujnik CEAS umożliwia wykrywanie tlenku azotu. W czujniku tym zastosowano laser kaskadowy firmy Alpes Lasers SA (λ=5,26 µm) oraz wysokoczuły moduł detekcyjny z detektorem HgCdTe firmy VIGO System S.A. Dla tego sensora uzyskano granicę wykrywalności około 30 ppb. Do detekcji metanu i tlenku węgla zastosowano dwuwidmowy sensor MUPASS z jedną komórką wieloprzejściową. Dla metanu uzyskano granicę wykrywalności100 ppb (dla  λ=2,2536 µm) natomiast dla tlenku węgla wyniosła ona 400 ppb (dla λ=2,336 µm). Sygnały z sensorów są rejestrowane przez blok interfejsów i kierowane do komputera wizualizującego wyniki za pomocą wspólnego oprogramowania. Rodzaje interfejsów są niezależne dla każdego rodzaju sensora. Niezależne jest też oprogramowanie każdego z nich. Rolą programu głównego jest zintegrowanie uzyskanych wyników. 
Zespół z UMK opracował układ wzbogacania próbek w celu zwiększenia czułości sensora. Próbki powietrza wydychanego przez grupę ochotników pobrano w sposób bezinwazyjny w Centrum Medycznym Alpejska (Warszawa). Wyniki testów pokazały, że przykładowo demonstrator sensora długofalowego umożliwia wykrywanie wzrostu stężenia NO w powietrzu wydychanym ponad wartość progową przyjętą dla zdrowej, dorosłej osoby.

Contact us

Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych
Instytut Optoelektroniki
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

BUDYNEK NR 100 piętro II
Sekretariat pokój 215/3

zdso@wat.edu.pl

tel.: (+48) 261 839 994
fax: (+48) 22 666 89 50

car

52°15'13''N, 20°53'59''E (52.253660N, 20.899835E)
mapy.google.pl -> ZDSO (szukaj)

 

 

ioe

Instytut Optoelektroniki

 wat

Wojskowa Akademia Techniczna

News


mianowanie-ppor-krzysztofa-achtenberga-na-wyzszy-stopien-wojskowy-2W dniu 9 listopada 2019 odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.... więcej

oferta-parcy-job-offer14.03.2019 Inżynier (technik) elektronik Zatrudnimy na pełny etat inżyniera elektronika lub technika elektronika z podstawową wiedzą oraz doświadczeniem... więcej

otwarcie-przewodu-doktorskiego-mjr-artura-prokopiuka13.03.2019 W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej... więcej

nagroda-rektora-wat-dla-pracownikow-zdso-za-osiagniecia-organizacyjne14.10.2019 14 października w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.... więcej

ilabs-dostawa-wyposazenia-pomocniczego28.12.2018 W tym tygodniu w laboratorium iLABS zakończono prace związane z instalacją wyposażenenia pomocniczego zrealizowane w ramach dotacji celowej na... więcej